Over TeleMANN

Nijmegen is de eerste stad in Nederland waar een stadsbreed glasvezelnetwerk voor non-profit instellingen is gerealiseerd: Telecommunication Metropolitan Area Network Nijmegen, TeleMANN. Inmiddels is het netwerk ook uitgebreid naar de regio. Met een lengte van ruim 200 kilometer spreidt het TeleMANN-netwerk zich uit over de gehele stad en de regio, waardoor veel organisaties – zoals gemeenten, scholen, zorginstellingen, bibliotheken en musea – kunnen aanhaken.

Aansluiting op het TeleMANN-glasvezelnetwerk biedt instellingen de mogelijkheid om onder eigen regie hun locaties op betrouwbare, betaalbare, zeer snelle en toekomstgerichte wijze te verbinden. Stichting TeleMANN regelt het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk.

Het netwerk van Stichting TeleMANN staat alleen open voor een besloten deelnemersgroep. Deze groep bepaalt of een nieuwe deelnemer wordt toegelaten. Alleen non profit organisaties kunnen een verzoek indienen tot deelname. Deelnemers verplichten zich tegenover de stichting en tegenover elkaar  tot naleving van de statuten en de reglementen van de stichting.

Providers die diensten aan willen bieden aan deelnemers van TeleMANN kunnen gebruik maken van de Nijmex (Nijmegen Exchange) in het ISC van de Radboud Universiteit. De Nijmex biedt de mogelijkheid om glasvezelkabels binnen te brengen en voorzieningen voor datatransport te housen.Volgende pagina: Netwerkstructuur