Over TeleMANN

Nijmegen is de eerste stad in Nederland waar een stadsbreed glasvezelnetwerk voor non-profit instellingen is gerealiseerd: Telecommunication Metropolitan Area Network Nijmegen, TeleMANN. Inmiddels is het netwerk ook uitgebreid naar de regio. Met een lengte van ruim 240 kilometer spreidt het TeleMANN-netwerk zich uit over de gehele stad en de regio, waardoor veel organisaties – zoals gemeenten, scholen, zorginstellingen, bibliotheken en musea – kunnen aanhaken. In Elst en Herwen is het netwerk gekoppeld met dat van SSGA, de zusterorganisatie in de Arnhemse regio.

Aansluiting op het TeleMANN-glasvezelnetwerk biedt instellingen de mogelijkheid om onder eigen regie hun locaties op betrouwbare, betaalbare, zeer snelle en toekomstgerichte wijze te verbinden. Stichting TeleMANN regelt het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk.

Het netwerk van Stichting TeleMANN staat alleen open voor een besloten deelnemersgroep. Deze groep bepaalt of een nieuwe deelnemer wordt toegelaten. Alleen non profit organisaties kunnen een verzoek indienen tot deelname. Deelnemers verplichten zich tegenover de stichting en tegenover elkaar  tot naleving van de statuten en de reglementen van de stichting.

Veel deelnemers housen hun communicatie-apparatuur en/of servers in het ICT Servicecentrum van de Radboud Universiteit. Zij hebben daar de keus uit steeds meer providers om mee te koppelen. Deze "marktplaats" wordt de Nijmegen Exchange genoemd. Lees meer over de NIJMEX ...Volgende pagina: Netwerkstructuur