Is TeleMANN een netwerkprovider

Vraag en antwoord

Is TeleMANN een netwerkprovider

TeleMANN is geen netwerkprovider maar een organisatie waarin een aantal non-profit instellingen hun gezamenlijke behoefte aan managed dark fiber hebben gebundeld. De deelnemers zijn gezamenlijk eigenaar van het netwerk. Bij uitbreidingen van het netwerk is de stichting verplicht tot open aanbestedingen conform de Europese regelgeving. TeleMANN verhuurt geen dark fiber aan derden en de deelnemers is het niet toegestaan de glasvezels waarover zij het gebruiksrecht hebben als zodanig aan derden ter beschikking te stellen. TeleMANN en haar deelnemers, zijn geen aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in de zin van de Telecommunicatiewet.Vorige pagina: Wat is managed dark fiber?
Volgende pagina: Wat zijn nieuwe toepassingen?