Kosten

Welke kosten zijn aan deelname verbonden?

U betaalt als nieuwe deelnemer bij toetreding een evenredig deel van de waarde van de TeleMANN-infrastructuur aan de al zittende deelnemers en wordt zo mede-eigenaar. Bij toetreding van nieuwe deelnemers vindt er een verrekening plaats met de bestaande deelnemers. Daarboven komen de eenmalige kosten van de verbindingen tussen de aan te sluiten locaties en de al aanwezige infrastructuur. Die kosten variëren in de praktijk sterk. Om die kosten te bepalen, zal offerte moeten worden gevraagd aan een aannemer, waar begeleidingskosten aan verbonden zijn. Naast de eenmalige kosten zijn er jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk. Dit wordt verrekend aan de hand van een verdeelsleutel. Bij meer deelnemers worden de kosten per deelnemer minder. Het deelnemerschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste 15 jaar.

In aanvulling op de kosten van het gebruik van de glasvezelinfrastructuur zijn er kosten verbonden aan de aanschaf, installatie en onderhoud van de vereiste actieve apparatuur, die onderdeel uitmaakt van uw lokale netwerk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij uw instelling.

Kostenverdeling

De verdeling van de kosten binnen Stichting TeleMANN volgt een model. Omdat de uitkomsten van dat model regelmatig onderhavig zijn aan nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij het aantreden van nieuwe deelnemers) is deze informatie niet op elk moment actueel. Daarom is de betreffende informatie uitsluitend toegankelijk voor (potentiële) deelnemers.


Vorige pagina: Welke praktische zaken moet ik regelen voor een aansluiting?
Volgende pagina: Foto's aanleg TeleMANN